DISCLAIMER

Capital Crew is een geregistreerde handelsnaam van Hartman Local Crew. Hartman Local Crew wijst u op het volgende ten aanzien van de website:

De website van Hartman Local Crew (waaronder de homepage en onderliggende pagina’s) met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hartman Local Crew.

Deze website is met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Hartman Local Crew en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website.

Hartman Local Crew is ook niet voor het bestaan van virussen en/of andere mogelijk schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website en/of websites waar de website van Hartman Local Crew naartoe linkt.

Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hartman Local Crew behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy statement Hartman Local Crew / Hartman Uitzendburo BV van kracht. Lees deze hier.