AVG/GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy statement Capital Crew / Hartman Local Crew / Hartman Uitzendburo BV

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Wij blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Als u er voor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Wie zijn wij: Hartman Local Crew en Hartman Uitzendburo BV, gevestigd aan de Slinge 443, 3085 ES Rotterdam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijk zorg en aandacht behandeld en beveiligd.

Contact gegevens: Hartman Local Crew / Hartman Uitzendburo BV (hierna te noemen Hartman)

  • Slinge 443
  • 3085 ES Rotterdam
  • Telefoon 010-4819022
Mevrouw L. van Paridon-Assems is de functionaris gegevensbescherming van Hartman. Zij is te bereiken via Linda@hartmanbv.nl

Persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers die wij verwerken: Hartman verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verwerken de gegevens van inschrijvingen, medewerkers en vast personeel. Als u er voor kiest deze informatie aan ons te verstrekken dan zullen wij deze gegevens beveiligen met inachtneming van ons privacy beleid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: – Om uw geschiktheid voor tijdelijk of vast werk te kunnen beoordelen. – Om een werkgever/werknemer relatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren. – Een opdracht bij een klant te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer, e-mail adres en andere contactgegevens
  • Geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht
  • Informatie over opleiding en werkervaring